תקנון חנות 360HOME

1. כללי
1.1. אתר האינטרנט 360HOME.co.il (להלן: “האתר”) שפותח ומופעל ע”י ע.מ 300890357 (להלן: “360 הום”), משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות מכירות רגילות או מכירות מבצע ואחרות (להלן: “מכירות”).
1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, באמצעות הטלפון, באמצעות דואר אלקטרוני או בכל אמצעי תקשורת אחר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין 360 הום. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
1.3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.4. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של 360 הום ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
1.5. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
1.6. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

2. אודות המכירות
2.1. 360 הום מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים, ממיטב היצרנים. דף התשלום באתר זה מאובטח בתקן המחמיר ביותר לכרטיסי אשראי ברשת – תקן PCI
2.2. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג “דף מכירה, המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה (להלן “דף המכירה”).
2.3. חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ במידה וחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
2.4. טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: “פעולה”) רצוי תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: “הלקוח” או “מבצע הפעולה”).
2.5. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
2.6. מיד לאחר ביצוע הפעולה תתקבל הזמנה שתיקלט במערכת המידע של 360 הום. לאחר מכן תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה מנציג מכירות מטעמה של 360 הום.
2.7. חשוב להבהיר כי ההרשמה ל360 הום מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות 360 הום, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של 360 הום.
2.8. יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את 360 הום. הרישום שנרשם במחשבי 360 הום יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי או באמצעות העברה בנקאית לאחר שיחה טלפונית עם נציג 360 הום.
2.9. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות ל360 הום בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. 360 הום, תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את 360 הום בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
2.10. דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
2.11. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם נציג מכירות של 360 הום לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו 360 הום זכאים לבטל את ההזמנה.
2.12. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר אין פעולה זו מחייבת את 360 הום אלא רק כאשר יתקשר הלקוח וימסור את פרטי כרטיס האשראי, יחליט נציג 360 הום האם לאשר את ההזמנה וזאת על פי תנאי התקנון, במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג 360 הום ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של 360 הום בתוך 7 ימים ממועד הפניה, 360 הום זכאית לבטל את ההזמנה.
2.13. 360 הום תציג באתר פרטים כגון תיאור המוצר/שירות, מחיר המוצר/שירות, אחריות על המוצר וזמן אספקה למוצריה ושירותיה וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין.
2.14. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ל360 הום בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.
2.15. באתר ישנו מנגנון של היסטוריית הזמנות. בכל עת תוכל\י להיכנס לאתר ע”י רישום שם המשתמש והסיסמה ולעיין בהזמנות שביצעת.


3. שיטות המכירה:
3.1. 3.1. מכירה רגילה
3.1.1. מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
3.1.2. מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
3.1.3. במכירה רגילה רשאי מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לאחר קבלת ההזמנה תשלח למבצע הפעולה הזמנה במייל מאת 360 הום שתאשר את קבלת ההזמנה, מכירה תיחשב כמושלמת רק לאחר שיחויב כרטיס האשראי של מבצע הפעולה ויתקבל אישור מאת חברת האשראי. יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי אצל 360 הום בעת השלמת הליך המכירה. כל הזמנה מ360 הום הינה על פי תנאי ותקנון אתר 360 הום בלבד.


4. אישור הזמנה ודרכי אספקתה
4.1. 360 הום (לפי העניין) ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל אליה מגיעה חברת דואר ישראל, ושהקלדת בעת רכישתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
4.2. 360 הום יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. 360 הום מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
4.3. 360 הום לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיו”ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של 360 הום בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של 360 הום או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. 360 הום ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
4.4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, 360 הום ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
4.5. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל.
4.6. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל 360 הום יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
4.7. התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו 360 הום מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.
4.8. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
4.9. דמי המשלוח משולמים עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית 360 הום לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
4.10. יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבה של 360 הום.
4.11. במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה. רישום המוצר או השירות על שם אדם או גוף אחר כפוף להסכמת 360 הום שאינה יכולה להבטיח כי הסכמה שכזו תינתן.
4.12. 360 הום מבהירה בזאת כי אישור סופי ומחייב להזמנה יימסר רק בהודעת מייל מטעמה ובפרטים המופיעים באותה הודעה.
4.13. 360 הום מבהירה כי היות ומדובר במכירה באמצעות האינטרנט כפוף אישור ההזמנה ואספקתה במלאי קיים של המוצר במחסני החברה, אימות נתונים ובדיקות נוספות של החברה.
4.14. במקרה ובו לא תוכל לעמוד החברה בהזמנה כפי שהוזמנה, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות האתר, לא תבוצע ההזמנה, לא יגבה כל תשלום מהלקוח והלקוח מוותר בזאת על כל טענה כנגד 360 הום בעניין זה.
4.15. מוצרים שאינם במלאי ומופיעים באתר ללא ציון ימי אספקה, 360 הום אינה מתחייבת לספקם, האמור נכון לגבי הזמנה באתר, טלפונית או במייל, מחירי מוצרים שאינם במלאי הינם הערכה בלבד ויכולים וניתנים לשינוי בעת הגיעם למלאי החברה, המחיר הסופי הינו המחיר של המוצר שמוצג באתר עם זמן אספקה 30 יום.

5. שירות לקוחות
5.1. בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים בחנות, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציג המכירות הרלוונטי.
5.2. פרטי 360 הום ואופן ההתקשרות אלינו נמצאים בקישור אודות החברה, החנות שלנו.
5.3. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של 360 הום בדואר אלקטרוני או בטלפון. נציגי מכירות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

6. כשרות להשתמש באתר
6.1. כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
6.2. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
6.3. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
6.4. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
6.5. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
6.6. מבלי לגרוע, תהא 360 הום רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
6.6.1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
6.6.2. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.
6.6.3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
6.6.4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב360 הום ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו.
6.6.5. בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג’ ו/או לסחור בו.

7. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש
7.1. כדי לרכוש מוצר או שירות ו/או כדי לתת הצעה במכירות באתר, יש למלא תחילה שם ומשפחה ושדות חובה נוספים.
7.2. המידע הנ”ל יועבר למערכת המידע של 360 הום ממנה ביקשתם לבצע את הרכישה, וזאת כדי לאפשר את ביצוע הרכישה. 360 הום אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע”י המוביל או השילוח במידע שהועבר לו.
7.3. מעבר לשימוש הנ”ל 360 הום מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. 360 הום תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
7.4. 360 הום נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, 360 הום לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

8. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה
8.1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.
8.2. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
8.2.1. ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
8.2.2. ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
8.3. ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות ל360 הום ממנה נרכש המוצר ו/או השירות, כאשר על מבצע הפעולה מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול.
8.4. תוצאות הביטול עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת 360 הום, יחזיר הספק למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם וזאת בכפוף לאמור בסעיף 9.5 להלן
8.5. תוצאות הביטול שלא עקב פגם:
זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית 360 הום לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך לגביהם, וכן בנוסף, במידה ומבוטלת עסקה בכרטיס האשראי, לנכות את עמלת חברת האשראי בשיעור 3% מגובה העסקה.
ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם במוצר כאמור לעיל, יחזיר הספק למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם ועמלת חברת האשראי בשיעור 3% במידה ובוטלה עסקה בכרטיס אשראי, בכפוף להחזרת המוצר כאמור להלן.
יובהר ויודגש כי דמי הביטול יגבו ע”י 360 הום.
ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות ל360 הום או באמצעות טופס יצירת הקשר באתר 360 הום, כאשר על מבצע הפעולה מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול. ביטול לא יוכר על סמך שיחת טלפון ו/או הבטחה של נציג זה או אחר, אלא באישור קבלת הדואר האלקטרוני בלבד.
קיבל מבצע הפעולה את המוצר, ידאג להחזרת המוצר ל360 הום במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה.
מוצר שיצא מ 360 הום לשילוח לבית הלקוח כמוהו כמוצר שהתקבל, היה וסירב הלקוח לקבל את החבילה יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר ל360 הום במקום עסקו, על חשבונו של הלקוח ובעלות המשלוח על סך 29 ש”ח כולל מע”מ.
יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם במוצר נשוא העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך, כאמור לעיל, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר על חשבונו את הנכס לספק ממנו נרכש המוצר, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
דע: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה בהם הרכבה, אלא באישור מראש של הספק.
8.5.1. ביטול העסקה יחול על עסקאות בסכום של 50 ₪ ומעלה בלבד
8.5.2. ברכישת מצלמות דיגיטליות, מסרטות ומוצרים אלקטרוניים אחרים יהיה מבצע הפעולה רשאי לבטל את העסקה ע”פ הוראות החוק בתנאי שיוחזר המוצר באריזה המקורית וכי לא נעשה בו כל שימוש, לא תבוטל עסקה במידה ויקבע, על ידי נציגי החברה, כי נעשה שימוש כלשהו במוצר.
8.5.3. ברכישת מדיה מגנטית מכל סוג, כרטיסי זיכרון, סוללות ואביזרים נלווים אחרים, יהיה מבצע הפעולה רשאי לבטל את העסקה ע”פ הוראות החוק, בתנאי שלא נפתחה כלל אריזתו המקורית של המוצר.
8.5.4. החזר התמורה יתבצע באותו אופן בו התבצע התשלום ועל פי הוראות החוק
8.5.5. מדיניות החזרה/החלפה: חברת 360 הום עוסקת במכירת מוצרים חדשים בלבד. לפיכך חברת 360 הום לא מאשרת החזרה ו/או החלפה אלא על פי קביעת החוק המפורשת, להנהלת 360 הום הזכות לדון לגופו של עניין ולאשר לפנים משורת הדין החזרה או החלפה בהתאם לשיקול דעתה.
8.5.6. מימוש של זיכוי לקנייה בחנות יעשה רק בהצגת חשבונית החזר מקורית ועליה מצוין בדפוס: זיכוי לקנייה בחנות. הזיכוי תקף לשישה חודשים בלבד מתאריך הפקת החשבונית המופיע על גבי החשבונית. 360 הום לא תכבד זיכוי לקנייה בחנות שלא ימומש בששת החודשים הראשונים מיום הזיכוי.
8.6. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
8.7. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד’) לחוק הגנת הצרכן.
דע: ייתכן כי באתר יוצעו מעת לעת על ידי 360 הום מוצרים אשר יוצרו אישית בעבור מבצע הפעולה על ידי הספק בהתאם להזמנתו האישית של מבצע הפעולה. דע, כי מוצרים כאמור הינם בגדר “טובין שהוזמנו במיוחד בעבור הצרכן”, בהתאם להגדרתם בחוק הגנת הצרכן ובסעיף 14ג(ד)(4) לו בפרט. מידע בדבר היותו של מוצר “מוצר בהזמנה אישית או הזמנה מיוחדת” כאמור יימסר למשתמש על ידי 360 הום בדף המכירה של אותו המוצר.
לאור האמור, מבצע הפעולה מסכים ומודע לכך כי 360 הום אינם מקבלים מוצר בהזמנה מיוחדת בחזרה, ואינם מבטלים עסקה כאמור לאחר שכבר הוזמן מחו”ל המוצר בהזמנה אישית ו/או שהמוצר בהזמנה אישית כבר הופק ו/או נשלח למבצע הפעולה.
בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, 360 הום יכבדו הוראת ביטול של הזמנת מוצר בהזמנה אישית אשר טרם הוזמנה מחו”ל. הזמנה אשר הודעת ביטול לגביה תתקבל לאחר שיצאה לביצוע תחויב במלוא מחירה. אין באמור בכדי לפגוע בזכויות מבצע הפעולה לבטל את העסקה בגין פגם במוצר, כאמור לעיל בסעיף זה.
8.8. האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על 360 הום אחריות כ”עוסק” בהתאם לחוק הגנת הצרכן. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות שהוצאו מכוחו מוטלות באופן בלעדי על 360 הום.
8.9. 360 הום תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
8.9.1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
8.9.2. במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;
8.9.3. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין;
8.9.4. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
8.9.5. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו;
8.9.6. אם יתברר ל 360 הום כי הקונה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג’ ו/או לסחור בו.
הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או במייל ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.
8.10. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאית 360 הום לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, 360 הום לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
8.11. 360 הום תפרסם מדי פעם מבצעים והצעות מיוחדות ללקוחותיה באתר, 360 הום רשאית בכל עת, לשנות את תנאי המבצעים הנ”ל ו/או להפסיקם
8.12. כישלון תמורה:
360 הום מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע”י הלקוח עקב כישלון תמורה מלא, 360 הום לספק ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהלקוח, בדבר הביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.
לא הצליחה 360 הום לספק מוצר חלופי הולם, תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל, ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח ל360 הום הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פירוט כל התשלומים שהוציא.

9. אחריות
א. אחריות בגין מוצרים/שירותים
9.1. האתר הינו פלטפורמת מסחר מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים המוצעים באתר, 360 הום אינה היצרן למוצר שיש בדעתך לרכוש באתר.
9.2. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את 360 הום.
9.3. 360 הום לא תהא אחראית ולא תשא בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של 360 הום בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח.
9.4. 360 הום לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
9.5. אחריות הניתנת על מדיות אחסון כגון כרטיסי זיכרון, זיכרונות ניידים, דיסקים קשיחים, קלטות, דיסקים וכיו”ב, אינה חלה על מידע הנשמר בידי הרוכש על גבי המדיה, 360 הום אינה נושאת באחריות על המידע (data) שבמדיה אליה שוכפל או הועבר, כולל אובדן חלקי או מלא של המידע – באחריות הלקוח לגבות את המידע הנמצא על המדיה שסיפקה 360 הום בכל דרך נוספת שתספק את הצורך בשמירתו
9.6. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות צבע המוצר המסופק ללקוח.
ב. אחריות כללית בגין פעילות האתר
9.7. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי 360 הום בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
9.8. 360 הום עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, 360 הום אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור 360 הום לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכנה.
9.9. 360 הום לא תשא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
9.10. 360 הום לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. 360 הום אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.
אחריות בגין רחפנים:
9.11. האחריות בגין רחפנים הנה על המכלול האלקטרוני של הרחפן בלבד. האחריות הנה לתפקוד תקין של המקלט והמשדר ולפעילות תקינה של הכרטיס האלקטרוני של הרחפן. 360 הום לא תשא באחריות במקרים של נזק בגין נפילה, שבר, קורוזיה או כל נזק אחר הנגרם משימוש שאינו תקין. בין היתר האחריות אינה כוללת נזק לגוף הרחפן ולחלקי הפלסטיק, נזק הקשור לתפקוד מנועי הרחפן, נזק לסוללה או כל נזק שיכול להיגרם משימוש שאינו תקין.

10. תנאים נוספים
10.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים על כל התכנים המופיעים באתר 360 הום, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות טקסט שיווקי, מפרטים, הצגה מילולית של מוצר ו/או שירות, גרפיקה, עיצוב, אייקונים (icons), סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של 360 הום ו/או מי מטעמה.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן 360 הום נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
10.2. אין בהצגת מוצרים, ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם ע”י 360 הום.
10.3. רישומי המחשב של 360 הום בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

11. שונות
11.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו, בלבד.
11.2. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 24.12.2016 וניתן לשינוי בכל עת ע”י 360 הום, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

קנייה מהנה מצוות 360 הום