מתג הדלקה וכיבוי תאורה אוטומטי בהתאם לאור השמש

79 

WHYBUY

במלאי